Slovensko – Spišský hrad

V nadmořské výšce 634 m, na vápencové skále převyšující okolní terén o 200 m, vládne Spišské kotlině jedna z nejcennějších památek Spiše, národní kulturní památka Spišský hrad. Spišská kotlina se nachází v Košickém kraji na jihu východního Slovenska.

Spišský hrad je jeden z nejkrásnějších a největších hradů nejen na východním Slovensku, ale i na celém území Slovenska. Je nejen dokladem vývoje architektury u nás od 12. do 18. století, ale svou rozlohou převyšující 4 hektary (přesně 41 426 m2) se považuje za jeden z největších hradních komplexů střední Evropy.

Dějiny Spišského hradu a jeho architektonický vývoj v podstatné míře doplnil důkladný archeologický a architektonický výzkum, který se zde uskutečňoval asi deset let. Snad jeho nejvýznamnějším poznatkem bylo, že našel a umožnil datovat nejstarší architekturu hradu, kruhovou obytnou věž, postavenou v 11.-12. století, která zanikla již v 13. století. Kolem třetiny 13. století vznikla dnešní kruhová věž, románský palác a jiné části horního hradu. Protože hrady během tatarského vpádu výborně osvědčily, podporoval Béla IV. stavbu hradů a na Spišském hradě daroval v roce 1249 spišskému proboštovi místo, aby si mohl postavit věž a palác.

Tak vznikl tzv.. proboštský palác, nedávno objevený jako první přístavba k původnímu hradu. Už v té době, zejména však v druhé polovině 13. století, se kolem hradu odehrál nejeden boj. Vždyť hrad se stal střediskem královské župy. Často na něm sídlili významní hodnostáři. V roce 1275 ho zaujal jistý kníže Roland, který se vzbouřil proti panovníkovi. Potom patřil královně Alžbětě Kumánské, matce Ladislava IV. O hrad se bojovalo iv první polovině 14. století. V roce 1312 ho chtěl dobýt Matúš Čák Trenčianský, ale hrad se ubránil. Krátce nato ho goticky přestavěli a rozšířili. V roce 1443 ho získal Jan Jiskra z Brandýs, bojující za práva Ladislava Pohrobka. Nejdříve si na úbočí pod hradem postavil malou opevněnou pevnůstku, potom dal vybudovat opevnění velkého nádvoří. Tak dostával hrad pomalu dnešní rozlohu a podobu. Významným dějinným mezníkem pro hrad byl rok 1464, když panovník daroval tento dosud stále královský hrad šlechticům Imrichovi a Štefanovi Zápolským. Je zajímavé, že přesto, že Zápolští vlastnili přes 70 hradů, považovali Spišský hrad za svůj kmenový hrad a na něm i sídlili. Ve významné míře ho zmodernizovali a dobudovali. Postavili novou kapli, zvýšili a zesílili věž, v gotickém duchu upravili románský palác, přičemž zaměstnávaly stejných kameníků, kteří jim stavěli pohřební kapli v Spišské Kapitule. Spišský hrad je velmi pěkný a určitě se ho vyplatí jít navštívit. Mnozí návštěvníci si ho tak oblíbili, že se tam s radostí vracejí i vícekrát ročně.

Komentáře nejsou povoleny.