Emoční inteligence – proč má na úspěch větší vliv než IQ?

Studie ukazují, že emoční inteligence (EQ) má na spokojenost a úspěch v životě ještě větší vliv než IQ. Můžeme být nadprůměrně inteligentní, a přitom hluboce nešťastní. Dobrou zprávou je, že na rozdíl od IQ je EQ možné rozvíjet! Díky rozvinutému EQ budete schopni rozpoznat a pojmenovat své pocity, a díky tomu lépe porozumíte také druhým lidem a jejich pocitům. Budete na ně umět reagovat a efektivně řešit konflikty, což je pro dobré vztahy nepostradatelné.

Jak se málo rozvinutá EQ projeví v životě? Příkladem může být velmi inteligentní a schopný student informatiky, který při studiu už pracuje, ale vnímá určitou sociální neobratnost a nespokojenost ve vztazích. Nemá blízké přátele, jeho emoce jsou pro něj spíše chaos a nerozumí jim. Nedokáže se přiblížit své přítelkyni. Má ji rád, ale neumí to vyjádřit. Po čase začne prožívat úzkost a cítí se osamělý a ve vztazích nespokojený. Kdyby ovšem začal vědomě rozvíjet svoji emoční inteligenci, jeho život a vztahy se mohou zásadně změnit.

O emoční inteligenci se dnes píše hodně, ale málokdy se dozvíte, jak v této oblasti růst. Měla jsem příležitost vyslechnout si přednášku psycholožky Mgr. Dity Michálkové ze studentské organizace Integrity Life. Zaujaly mě zejména praktické tipy, jak je možné EQ rozvíjet. Nechte se inspirovat některými z nich (celý záznam si můžete poslechnout zde.

Chcete rozvinout své EQ?

  1. Učte se rozpoznat a pojmenovat svoje emoce (hněv, frustrace, …). Co vlastně cítím? A spojte to s přemýšlením: Proč se tak cítím?
  2. Uvědomte si, na základě čeho děláte svoje rozhodnutí. Ovlivňují vás více silné emoce, nebo kritické posouzení?
  3. Učte se vidět důsledky svých rozhodnutí – pro vás, ale také pro vaše blízké. Ptejte se: Dovede mě toto rozhodnutí blíže k cíli, který skutečně chci?
  4. Poznejte své slabé a silné stránky.

Podobné přednášky pořádá Integrity Life pro VŠ studenty častěji a více o připravovaných seminářích a jiných akcích se můžete dozvědět na webu Integrity Life. Nezbývá než dodat: Buďte ve spojení se svými emocemi, a budete šťastnější!

Komentáře nejsou povoleny.